Basprogram för gravida

Graviditetsvecka Typ av besök
7-9 Hälsosamtal
11-13 Tidigt ultraljud/KUB
12-14 Inskrivningsbesök
18 Rutinultraljud/sjukhuset
21 Barnmorskebesök
24-25 Barnmorskebesök
28 Sockerbelastning/Barnmorskebesök
31 Barnmorskebesök
34 Barnmorskebesök
36 Barnmorskebesök
38 Barnmorskebesök
39-40 Barnmorskebesök
41 Barnmorskebesök
42 Till Helsingborg lasarett, Obstetrisk mottagning för överburenhetsbedömning
6-16 veckor efter förlossning Efterkontroll hos barnmorska