Preventivmedel

Vi hjälper dig att hitta rätt preventivmedel som passar just dig.

Provtagning

Vi kan hjälpa dig med provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar.

Cellprov

Hos oss kan du göra gynekologisk cellprovskontroll.

Tobaksavvänjning

Hos oss arbetar diplomerade rökavvänjare som kan erbjuda Dig tips och vägledning om du vill sluta röka. 

Graviditet

Välkommen att kontakta oss för ett inskrivningssamtal.

NIPT

Vi erbjuder Er som gravida att göra ett NIPT test i samarbete med Life Genomics.