Föräldrautbildning psykoprofylaxutbildning

Vi erbjuder alla gravida föräldrautbildning.

Vårt mål är att Ni som blivande föräldrar ska öka Er kunskap kring barnafödandet och tiden som nyblivna föräldrar samt skapa möjlighet till kontakt och gemenskap med andra blivande föräldrar.

Vi erbjuder föräldrautbildning i grupp med olika teman: Graviditet, förlossning och smärtlindring, föräldraskap, eftervård/BVC och amning.

 

Psykoprofylaxutbildning:

Psykoprofylax innebär en mental träning inför förlossningen. Här får Ni verktyg och strategier för att hantera förlossningen på bästa sätt. Vi fokuserar på vad Du som födande kvinna kan göra själv och hur Du tillsammans med din partner kan träna och tänka inför förlossningen.  Under psykoprofylaxen lägger vi stor vikt vid att Ni som par skall känna Er förberedda och trygga inför den kommande förlossningen.

Tillsammans gör vi andningsövningar och samtalar kring coaching.