CELLPROV

Hos oss är du alltid välkommen att göra din gynekologiska cellprovtagning.
I Skåne erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 70 år regelbunden cellprovskontroll. För kvinnor i åldern 23-49 sker provtagning vart tredje år och för kvinnor i åldern 50-70 vart femte år.
Gynekologiskt cellprov tas på kvinnor för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka cellförändringar som riskerar att utvecklas till cancer om de inte behandlas.

Gravida kvinnor
Om du som blivit kallats är gravid, oavsett graviditetsvecka, rekommenderas provtagning.

Information
Besöket tar cirka 15 minuter. Provsvar erhålls inom 6-8 veckor. Cellprovskontroll är kostnadsfritt.
OBS! Vid uteblivet besök faktureras en kostnad på 200:-

Välkommen att kontakta oss för att boka tid!


Länkar:

Region Skånes råd om cellprov

Preventivmedel

Vi hjälper dig att hitta rätt preventivmedel som passar just dig.

Provtagning

Vi kan hjälpa dig med provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar.

Cellprov

Hos oss kan du göra gynekologisk cellprovskontroll.

Tobaksavvänjning

Hos oss arbetar diplomerade rökavvänjare som kan erbjuda Dig tips och vägledning om du vill sluta röka. 

Graviditet

Välkommen att kontakta oss för ett inskrivningssamtal.

NIPT

Vi erbjuder Er som gravida att göra ett NIPT test i samarbete med Life Genomics.