Välkommen till Helsingborgs Barnavårdscentral

Till barnhälsovården Helsingborgs Barnavårdscentral kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Alla barn har rätt till gratis barnhälsovård.

På Helsingborgs Barnavårdcentral arbetar vi med förebyggande hälsovård för barn 0-6 år. Vi erbjuder bland annat stöd och information om amning, kost, sömn, språkutveckling, vaccinationer, egenvård och barnsäkerhet.

Alla nyfödda barn erbjuds hembesök. Distrikts/Barnsjuksköterskan tar kontakt med dig några dagar efter hemkomsten från BB. Har du frågor innan vi har hört av oss, är du välkommen att ringa.

Vi kallar ditt barn till regelbundna hälsoundersökningar upp till fem års ålder.

Helsingborgs Barnavårdscentral tar inte emot sjuka barn, men du är välkommen att ringa oss för rådgivning.

Är ditt barn under 1 år kontakta: Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Är ditt barn över 1 år vänder du dig till din vårdcentral. Ring sjukvårdsupplysningen, tel 1177

Alla barn i Sverige har rätt till kostnadsfri vaccination. Helsingborgs Barnavårdscentral erbjuder vaccinationer enligt barnvaccinationsprogrammet.

I föräldragrupper på Helsingborgs Barnavårdscentral kan du träffa andra föräldrar och utbyta tankar och erfarenheter.

Om du behöver råd och stöd angående Dig och ditt barn finns möjlighet att träffa kurator eller psykolog.